SERVIS 24 – je, ako už jej názov napovedá, servisná služba s výjazdom na strechu do 24 hodín od oznámenia. K servisnému zásahu vždy vyrážajú vyškolení a technicky zdatní zamestnanci, ktorí sú schopní nájsť problémové miesto a opraviť ho.

Ďalej ponúkame:

 • Posúdenie Vášho strešného systému - v akom je stave, aká je jeho životnosť.
 • Vykonanie prípadných opráv systémovým riešením s podporou technického dozoru dodávateľa materiálov podľa Vášho výberu.
 • Rekonštrukciu Vašich striech s ohľadom na Vaše predstavy a požiadavky.
 • Pravidelnú kontrolu podľa odporúčaných cyklov podľa ČSN 73 1901.
 • Zostavenie manuálov pre údržbu strechy v zimnom období.
 • Aplikáciu záchytného systému pre údržbu Vašej strechy, ak ho nemáte.
 • Zaistenie odborného prevedenia zásahov do Vašich strešných systémov pri zmenách VZT a v ďalších prípadoch.
 • Monitoring strešného plášťa z hľadiska bilancie vlhkosti strešného súvrstvia.
 • Kontrolu svetlíkov a VZT z hľadiska bezpečnosti a odolnosti voči vode.
 • Kontrolu bleskozvodu.
 • Kontrolu čistoty strešného plášťa - bez náletovej zelene, cudzích predmetov a pod.
 • Vedenie archívu opráv.
 • Návod na užívanie strechy podľa špecifikácie materiálu.

Pri vypracovaní cenovej ponuky pre servisné práce

 • Sledujeme najnovšie trendy, technológie a vývoj cien materiálov.
 • Využívame naše bohaté skúsenosti z realizácií plochých striech.
 • Optimalizujeme náklady.
 • V danej oblasti sa pravidelne školíme.

prinášame najvhodnejšie riešenie

Realizácie - SERVIS 24

ARSYline logoArsylineGRAPHIC & WEBDESIGN STUDIO
izolex logo Varovanie

Tieto internetové stránky používajú súbory cookie Viac informácií tu

Súhlasím